Bilanci GFT

Bilanci GFT

Bilanci d'impresa
Bilanci GFT
25 objects

1971

Fogli vari GFT

1973

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1972

1974

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1973

1975

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1974

1976

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1975

1977

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1976

1978

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1977

1979

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1978

1980

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1979

1981

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1980

1982

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1981

1983

Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1982

1988

Bilancio Consolidato 1987

1989

Bilancio Consolidato 1988

1990

Bilancio Consolidato 1989

1991

Bilancio Consolidato 1990

1992

Bilancio Consolidato 1991

1993

Bilancio Consolidato 1992

1995

Bilancio Consolidato 1994

1996

Storia idee numeri 1995

1997

Bilancio annuale 1996

1998

Bilancio annuale 1997

1999

Bilancio annuale 1998

2000

Bilancio annuale 1999

2001

Bilancio annuale 2000